Ambiuzz uitzendbureauZoek je werk?Over Ambiuzz

Detacheren

Zekerheid en continuïteit voor u als werkgever

Detachering wil zeggen dat Ambiuzz de juiste professionals werft en selecteert en ze zelf in dienst neemt.  U kunt tijdelijk of gedurende een project gebruik maken van deze medewerkers. Werken met een detacheringsmedewerker is de ideale oplossing

Als ondernemer wilt u alert kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt en veranderingen in uw organisatie. Veranderingen als een structurele toename van de vraag of een langdurig zieke medewerker bijvoorbeeld. U wilt er zeker van zijn dat de medewerker die u aanneemt om uw organisatie te ondersteunen, niet van het ene op het andere moment kan stoppen. Toch is het aanbieden van een vast contract voor uw organisatie niet rendabel.

U combineert de voordelen van flexibele arbeid met de zekerheid van een vaste bezetting tijdens een afgesproken contractperiode. Bij een detacheringscontract  blijft Ambiuzz formeel gezien de werkgever: wij lenen de flexkracht voor langere tijd aan u uit. Dit biedt u het voordeel van een ‘vaste’, betrokken medewerker. En de nadelen van een vast dienstverband zoals vaste lasten, administratieve handelingen en de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn onze verantwoordelijkheid.

Uw voordeel

  • Maximale flexibiliteit en toch vaste bezetting
  • Betrokken medewerkers
  • De mogelijkheid om een lange “proeftijd” te hanteren
  • Geen arbeidsrechtelijke risico’s
  • Loon- en personeelsadministratie uitbesteed aan Ambiuzz