Ambiuzz uitzendbureauZoek je werk?Over Ambiuzz

Uitzenden

Flexwerkers op uitzendbasis is op korte termijn beschikken over goed en flexibel personeel. Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Uitzenden wordt gekenmerkt door maximale flexibiliteit voor u en voor onze medewerker, doordat de arbeidsovereenkomst te allen tijde beëindigd kan worden. Met name in vakantieperioden, bij ziekte van vast personeel of een fluctuerende productie, is de behoefte aan tijdelijk personeel groot. Het inlenen van flexkrachten op uitzendbasis brengt een aantal voordelen voor u met zich mee. Flexibiliteit, kostenbesparing, gemak en het vermijden van risico’s.

Als werkgever kunt u naar eigen inzicht over de diensten van de flexwerker beschikken; wanneer en hoe lang u deze nodig heeft. U betaalt een vast uurtarief.

Ambiuzz zorgt voor de loonbetaling en de afdracht van loonbelasting en sociale premies. Eenvoudig en overzichtelijk!

Ambiuzz is gespecialiseerd in administratief (Mbo/startend Hbo-niveau) en industrieel (Lbo/Mbo-niveau) personeel.

Uw voordeel

  • Snel de beste mensen op de juiste plek
  • Maximale flexibiliteit
  • Alleen kosten voor daadwerkelijk gewerkte uren
  • Gemak, geen risico’s en zorgen